Política de privacitat

Introducció
– Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
– Amb quina finalitat tractem les seves dades?
– Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?
– Quin és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?
– Per quant temps conservarem les seves dades?
– Quins són els seus drets?


Introducció

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. El text que vostè té davant explica què, com i per què utilitzo la seva informació quan visita aquesta web, o sol·licita la prestació dels nostres serveis.

La seva privadesa és important per a nosaltres, i mai farem ús indegut de la informació personal que ens confia. Li convido a llegir detingudament aquests termes abans d’utilitzar el present Lloc web, i en comunicar-se electrònicament amb INDÚSTRIES METADELL, S.L.

Aquesta Política de Privadesa s’aplica a la web d’INDÚSTRIES METADELL, S.L (https://metadell.com/) als serveis i productes oferts per la nostra empresa. A aquest efecte, en les condicions que es recullen a continuació.

INDÚSTRIES METADELL, S.L., es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa o excepte obligació legal, així com tractar-los de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat per la qual van ser cedits.

Aquesta Política de Privadesa podrà ser modificada en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, però l’hi comunicarem a través de la pàgina web o per altres mitjans perque conegui les modificacions i continuar utilitzant els nostres serveis.

INDÚSTRIES METADELL, S.L., ha adequat aquesta web a les exigències introduïdes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

– Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable de tractament de les dades personals que ens faciliti serà INDÚSTRIES METADELL, S.L., amb CIF B60487691, amb domicili en carrer Geminis, 68 -082228- Terrassa (Barcelona).

Per a l’adequada gestió en el tractament de les seves dades personals, INDÚSTRIES METADELL, S.L. posa a la seva disposició el següent correu electrònic metadell@metadell.com, a través del qual podrà dirigir-se per resoldre qualsevol qüestió que precisi sobre aquest tema, o exercir els seus drets en els termes legalment previstos.

– Amb quina finalitat tractem les seves dades?

INDÚSTRIES METADELL, S.L., pot tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

  1. Les dades de caràcter personal facilitats a través dels formularis de recollida de dades del lloc web https://metadell.com amb la finalitat d’atendre i tramitar adequadament les consultes remeses i la informació sol·licitada.
  2. Poder oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos, millorar la seva experiència d’usuari i si escau, per al tractament de sol·licituds, peticions o comandes. No es realitzaran decisions automatitzades.

– Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?

Les dades tractades provenen de:

  • Dades facilitades pel propi interessat, a través de l’emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats o a través del nostre correu electrònic.
  • Dades derivades de la prestació dels nostres serveis i oferta dels nostres productes.

La tipologia de dades tractades:

  • Dades de característiques personals: Nom, cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, etc.

– Quin és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

I l’interès legítim del responsable del tractament.

En cas que l’interessat retiri el seu consentiment, INDÚSTRIES METADELL, S.L., no podrà tractar les seves dades.

D’igual forma la legitimació d’aquest tractament és necessari per complir amb aquelles obligacions establertes pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSICE o *LSSI).

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pels quals l’usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

– A qui es comuniquen les seves dades?

Durant el període de tractament no es comunicaran o cediran les seves dades, excepte obligació legal.

L’empresa accedirà a la cessió de les dades únicament a les autoritats en cas que l’usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplit el contingut de l’avís legal.

– Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservats el temps necessari per a la prestació del servei omentre no retiri el seu consentiment.

Posteriorment, les dades seran suprimides conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sol a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

– Quins són els seus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si INDÚSTRIES METADELL, S.L., estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

De la mateixa manera, tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades, les persones interessades tenen dret a:

  • Accedir a les seves dades: té dret a accedir i conèixer què dades personals estem tractant que li concerneixen.
  • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals que consideri inexactes i que li concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part d’INDÚSTRIES METADELL, S.L., o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no anessin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas li informem que únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades.
  • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que, per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Així mateix, té dret, a qualsevol moment, a oposar-se a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics, i retirar el seu consentiment.

 Podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a INDÚSTRIES METADELL, S.L., amb CIF B60487691, amb domicili en carrer Geminis, 68 -08228- Terrassa- Barcelona o ben remetent un correu electrònic a metadell@metadell.com.

Finalment, en cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció dels seus drets, pot presentar reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.