• Tipus de Mecanitzat

Peces mecanitzades en CNC sota comanda

Productes

Els nostres productes es composen de peces metàl·liques i d’altres materials mecanitzats en CNC sota comanda, fetes a mida, podent tenir qualsevol complexitat depenent de les necessitats de cada client. També podem realitzar petites sèries i, en el cas de que es requereixi, el muntatge de petits conjunts.

Mecanitzat CTR

Els productes es fabriquen en els centres de mecanitzat. La característica d’aquestes màquines és que ofereixen un producte d’alta qualitat i precisió.

Mecanizat CTR
Tornejat

Els productes fabricats en el tornejat paral·lel/convencional permeten el mecanitzat de peces cilíndriques.

Tornejat
Tornejat CNC

Els productes del tornejat CNC destaquen per la seva complexitat i alta qualitat.

Tornejat CNC
Fresat

El fresat permet un mecanitzat de peces úniques. Això fa un producte d’alta qualitat i especial.

Fresat
Ajustatge

L’ajustatge requereix de màquines que permetin l’acabat que la peça necessita. Això porta a aconseguir una peça a mida i amb l’acabat que requereix.

Ajustatge