Serveis

Qualitat

A Indústries Metadell assegurem la qualitat i la precisió de cada peça mecanitzada

Per aconseguir-ho, al nostre taller de mecanitzat, en el cas de petites sèries, disposem d’un exhaustiu control de qualitat en el procés de mecanització de la peça, i d’un mostreig al departament de qualitat. En el cas de fabricació de peces úniques/peces a mida, hi ha una verificació de la peça al departament de qualitat.

talleres mecanizados pequeñas series

Els mateixos operaris realitzen una verificació prèvia mentre estan treballant en la peça. Disposen de material de verificació modern i calibrat; peus de rei, palmers fins a diàmetre 600, mira fons, trimàtics, rugosímetres i cales de patró entre d’altres.

talleres mecanizados piezas a medida

No obstant, la verificació que indica la qualitat de la peça es realitza a la sala de verificació, on els responsables de qualitat comproven, sobre plànol, les mesures. Per dur-ho a terme, disposem d’una màquina tridimensional d’última generació, la TESA Micro-Hite 3D, que assegura un error d’una micra.

A més, buscant una línia de creixement constant en el marc del compromís amb la millora contínua, disposem d’un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma UNE EN ISO 9001:2008.

Enfoquem aquest Sistema de Qualitat i de millora contínua en el propòsit d’aconseguir la satisfacció dels nostres clients. Per obtenir l’esmentada satisfacció, prenem com a punt de partida el compliment dels requisits establerts pels nostres clients, tant els establerts legalment com altres que l’organització subscrigui.